Co to jest ORTOPEDIA?

W potocznym jezyku słowo ORTOPEDIA używana jest zamiennie z takimi nazwami jak "chirurgia narządu ruchu" "chirurgia twarda" lub czasami"traumatologia". W istocie rzeczy słowo ORTOPEDIA powstało ze słów "ORTHOS" i "PAIDEIA" lub "PAIDOS". Pierwsze z nich oznacza "prosto, poprawnie, słusznie, prawdziwie". Drugie znaczy "wychowanie, wykształcenie" , a trzecie "dziecko". Niezależnie od tego, czy chodzi o "dziecko" czy o "wychowanie", symbolem ortopedii jest wizerunek pokrzywionego drzewka, które troskliwy ogrodnik przywiązał do prostego palika, aby i ono się wyprostowało. Zatem ortopedia to dziedzina wiedzy medycznej, której celem jest doprowadzenie do prawidłowego ukształtowania się młodego, rosnącego organizmu. Ponieważ to co pierwsze rzucało się w oczy lekarza i mogło być ocenione jego dotykiem, gdy nie znano jeszce USG, MRJ, RTG i TK to kształt kończyn i kręgsłupa -  ortopedia odnosi się do tych właśnie elementów organizmu. To także przyczyna bliskich związków ortopedii z chirurgią narządu ruchu i traumatologią. Wszystkie te dziedziny korzystają z podobnych, jeśli nie tych sanych metod diagnostycznych, narzędzi, pomieszczeń itd. Często ortopedzi i traumatolodzy publikują w tych samych czasopismach, co znajduje odbicie w ich tytułach np.: "Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska" albo "Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology". 

Co jest najważniejsze w ortopedii młodych rosnących zwierząt?
Chyba to, aby rozróżnić u nich skutki urazów od zaburzeń rozwojowych wymagających korekcji, gdy nie są jeszcze zbyt zaawansowane. Ideą powstania tego gabinetu jest zatem zajęcie się szerokopojętą ortopedią psów i kotów, tak diagnostyką, jak i terapią.